choose language: english

Upit za komoru

Molimo vas da popunite obrazac koji vidite spod i naznačite sve potrebne informacije na osnovu kojih ćemo izračunati cijenu izrade i ugradnje komore.
PODACI O PODNOSIOCU UPITA
Naziv firme:
Ime i prezime:
Grad:
Država:
Telefon:
E-mail:
Fax:
PODACI O RASHLADNOJ KOMORI
Dimenzije komore: • dužina (m):
• širina (m):
• visina (m):
Radna temperatura komore: °C
Vrsta i količina robe koja se skladišti: • vrsta:
• količina(kg):
Maksimalni dnevni unos robe: kg/dan, (standardno 10% od ukupne količine u komori)
Rashladna komora služi za: Održavanje temperature maksimalna dolazna temperatura robe veća od temperature u komori za °C
Snižavanje temperature robe
• Ulazna °C
• Izlazna °C
• Vrijeme h
Klimatska zona rashladne komore: Kontinentalna | Mediteranska
Dodatna opterećenja: Veliki broj otvaranja vrata
U komori rade ljudi
U komori rade strojevi
U prostoriji ispred vrata komore nalaze se strojevi (npr. u pekarstvu)
Poruka:
 
 

frigoterm doo ISO certifikat 9001 2008
U svrhu unapređivanja kvaliteta naših proizvoda i usluga smo se odlučili na uvođenje Sistema za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008, koga smo implementirali  u septembru 2009. godine

 


pogledajte neke od linkova koji vam
mogu biti od koristi prolikom izbora
nekog od uređaja uređaja

 


Uprava - Vrapčići bb, 88000 Mostar, BiH
Maloprodaja - Husnije Repca 13
Uprava i servis: +387 (0) 36 575-130,
Fax: +387 (0) 36 554-666
Maloprodaja: +387 (0) 36 580-640
Dezurni serviser: +387 (0) 61 142-809
E-mail: info@frigoterm.ba